Магазин и сервиз за часовници - часовници за мъже, жени, антикварни часвоници
(0)
Разширено търсене

Общи условия онлайн магазин TIMESTOWER

 

Общи правила и условия

Настоящите oбщи правила и условия уреждат взаимоотношенията между Таймс тауър ЕООД, наричан по-долуTIMESTOWER.BG от една страна и посетителите и потребители на Интернет магазина, намиращ се на адрес (домейн) http://www.timestower.bg / (наричан за краткост Сайт).

С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на http://www.timestower.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия) потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва Общи
те условия.

Всички поръчки, финализирани с начин на плащане по банков път, с кредитна или дебитна карта чрез виртуалния ни POS, се считат за обвързващи и имат силата на договор между

Дата на последна редакция: 29.09.2021 г.

ТЪРГОВЕЦ: Таймс тауър ЕООД

ЕИК: 202104487

Адрес: България, гр.Варна, бул. Мария Луиза 14

Телефон: +359 88 9324786 (На цената на разговор с VIVACOM според тарифния план на абоната)

Работно време: 9:30 - 17:)00 от Понеделник - Петък 

МОЛ: Виолета Янкова-Колева

Под “Потребител/Клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата http://timestower.bg/ на своя компютър или мобилно устройство.

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Таймс тауър ЕООД предоставя услуги на Потребителите/Клиентите си посредством Интернет страницата http://timestower.bg/. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "Купи” (Поръчка със задължение за плащане)", Потребителят/Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

·http://TIMESTOWER.bg/ е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Таймс тауър ЕООД.

·         Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн от Таймс тауър ЕООД.

·         Договорните езици са български и английски.

·         Плащанията се извършват в български лева (ЛВ. / BGN).

·         Крайните цени са с включен данък добавена стойност (ДДС).

·         Договорът между Таймс тауър ЕООД, чрез http://TIMESTOWER.BG/, с Клиента се счита за сключен след приемане на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка,.

·         Общите условия и характеристиките на предоставяните услуги могат да бъдат променяни по всяко време от Таймс тауър ЕООД.

·         Актуалните Общи условия се публикуват на видно място в Интернет страницата на Таймс тауър ЕООД - http://TIMESTOWER.BG/ 

II. ЦЕНИ

·         Всички цени са в български лева и с включен ДДС.

·         Цените на артикулите, посочени на сайта, включват опаковане, но не транспортиране до адреса на Клиента/офис на куриерската фирма.

·         Цената на доставката се посочва отделно за всеки отделен продукт.

·         Общите правила за цените на доставката се посочват в секция Доставка.

·         Таймс тауър ЕООД има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.

·         Съобщения за намаление на цените се извършват чрез поставяне на новата цена до старата, като последната е задраскана. 

III.ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА СТРАНИТЕ:

ТЪРГОВЕЦ:

Таймс тауър ЕООД чрез http:// TIMESTOWER.BG / се задължава:

·         След получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.

·         Да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 2 работни дни от получаване на заявлението за покупка от Клиента;

·         Да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки, заявената за покупка стока. При разпродажби е възможно срокът за доставки да бъде удължен до не повече от 3 работни дни.

·         Гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!), освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

·         Има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя в случай, че Потребителят заяви, че не е съгласен с Общите условия

·         Има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на сървъра на http:// TIMESTOWER.BG /. При всички случаи информацията се запазва в сроковете, съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и българското законодателство. 

КЛИЕНТ/ПОТРЕБИТЕЛ:

·         Има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина http:// TIMESTOWER.BG /·         Да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес.

·         Да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки.

·         Да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки,  когато доставката не е включена в цената на стоката.

·         Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

·         Има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

·         Носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Таймс тауър ЕООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

 IV. ОТГОВОРНОСТ

·         Таймс тауър ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес http:// TIMESTOWER.BG / или е попълнил заявлението за покупка неправилно.

·         Таймс тауър ЕООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в сервизната ни база, намираща се на адрес: гр. Варна, ул. Княз Александър Батенберг 8.

·         Таймс тауър ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазина, както и промяна в дизайна на продуктите.

·         Предлаганите продукти в електронният магазин се актуализират на база наличностите, но е възможно някой модел, размер или разцветка да не са налични. ТаЙМС тауър ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.ТаймстауърЕООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

·         Таймс тауър ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

·         Таймс тауър ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез http:// TIMESTOWER.BG /.

·         Таймс тауър ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Таймс тауър ЕООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Таймс тауърЕООД.

·         Снимките с които се представят моделите представят възможно най-точно цветовете им. Таймс тауър ЕООД не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настройки и техническите параметри на мониторите и компютърните системи които се използват за достъп до сайта.

При липса на складова наличност от заявената стока Таймс тауър ЕООД чрез http:// TIMESTOWER.BG / в рамките на до 2 работни дни след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон. 

Таймс тауър ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на до 2 работни дни ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Таймс тауър ЕООД, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.  

V. ИЗБОР НА ПРОДУКТ И СТЪПКИ НА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОКУПКА

1. Указания към Клиента за избор на продукт:

·         Разгледайте внимателно продуктите, които предлагат на сайта http:// TIMESTOWER.BG /. Те са разделени в няколко отделни категории: часовници, аксесоари за часовници и др.

·         За да стигнете до детайлната страница на продукта, трябва да кликнете върху снимката или заглавието му. Така ще видите подробно описание на продукта: код, размери, информация за доставка и може да разгледате снимката на продукта в по-голям размер

·         Когато изберете желания от Вас продукт, можете да го заявите за онлайн покупка, като натиснете бутон/линк „ДOБАВИ В КОШНИЦАТА“. Той е поставен на детайлната страница на продукта.

·         При наличност можете да добавите в количката повече от 1 брой от даден продукт. Това може да стане като напишете желаното количество в поле брой, увеличите или намалите със стрелките до полето или натиснете допълнително бутон/линк „ДOБАВИ В КОШНИЦАТА“.

·         При наличност можете да добавите в количката неограничен брой продукти от един или различни видове.·         Добавянето на продукти в Количката не е равносилно на резервациятата им.

·         Продуктите добавени в Количката остават там, докато не бъдат поръчани или изтрити. 

2. ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОКУПКА (НАЧИН НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА):

Поръчката се извършва в 4 стъпки.

Стъпка 1 – МОЯТА КОЛИЧКА:

·         Тук ще видите списък с желаните продукти (снимка и наименование), единична цена на всеки отделен продукт, брой, крайна цена и общата стойност на поръчката.

·         Имате възможност да коригирате броя на всеки от продуктите с бутони „+“ и „-“

·         При отказ за поръчка на някой от изброените продукти, можете да го извадите от списъка с бутон “Х” и така той няма да фигурира в окончателната поръчка. 

·         Ако желаете да добавите други продукти в количката, можете да натиснете бутон/линк „Назад“ и да продължите да пазарувате от сайта http:// TIMESTOWER.BG / като добавяте допълнителни продукти.·         Ако сте финализирали избора си, можете да продължите към стъпка 2, като натиснете бутон „ПОРЪЧАЙ СЕГА“ 

Стъпка 2 – АДРЕС ЗА ДОСТАВКА:

·         Тук е мястото, в което се попълват Вашите данни, необходими за осъществяване на доставката.

·        

Стъпка 3 - ДАННИ ЗА ПЛАЩАНЕ:

·         Това е стъпкaта, в която може да изберете начина на плащане на желаните от Вас стоки – Плащане с карта или Наложен платеж.

·         Ако предпочетете плащане с наложен платеж, Вие ще заплатите цената на стоката и крайната сума за доставка в брой при получаването на пратката на служителя, който Ви я доставя.

·         Ако изберете плащане с карта, Вие ще заплатите цената на поръчаните стоки и крайната сума на доставката, без да извършвате плащане в брой. Вие няма да дължите нищо на куриера при получаване на поръчката

·         Случаите, в които доставката е за сметка на Таймс тауър ЕООД, са описани в секция „Доставка“.

·         Тук можете да се върнете предишните стъпки. След като сте готови с избора си, преминете към стъпка „ПОТВЪРЖДЕНИЕ“, като кликнете на отметка „Прочетох и приемам Декларацията за съгласие и Информация за обработване на личните данни.“ И натиснете бутон „ПОРЪЧАЙ  СЕГА“

Таймс тауър ЕООД не носи отговорност за допълнителните такси, които различните банкови системи за разплащане могат да начислят към плащането. За повече информация можете да се обърнете към своята банка или платежен оператор. 

·         След като направите успешна заявка ще получите известие за потвърждение на електронната си поща.

·         Всички потвърдени поръчки от клиентите се обработват спрямо указаните по-долу срокове.

·         При технически проблеми с Вашата заявка или неполучени копия от Ваша поръчка на електронната Ви поща, моля да се свържете с наш служител на: ИМЕЙЛ office@ TIMESTOWER.BG

След кликване на бутона "ПОРЪЧАЙ СЕГА” (Поръчка със задължение за плащане)", потребителите/клиентите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в "Количката". Поръчката направена от клиента има силата на договор между него и електронния магазин. 

VI. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

1.     В брой с  наложен платеж – общата стойност на поръчката и доставката се заплаща при получаване на доставката на служител на куриерската фирма. 

2.     По Банков път с кредитна карта:

·         Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (РБ), където въвеждате данните на вашата карта – номер на картата, дата на валидност, CVV код, име на картодържателя.

·         Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация

·         Видове приемани карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY

·         Вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.

·         Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.

·         При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

·         За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

VII. ДОСТАВКА

·         В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна за Клиента, същата се счита за възмездна на стойност 5,40 лв. (пет и четиридесет стотинки) до точен адрес за доставка и 3,80 лв. /три и осемдесет лева/ до посочен офис на куриерска фирма Спиди. ДДС е включен в стойността по предходното изречение.

·         а) За всички поръчки направени в работен ден преди 12ч. – доставката се извършва до 2 работни дни, като се стараем този срок да е максимално кратък.
 

b) За всички останали поръчки – Събота, Неделя или официални празници, поръчката ще бъде изпратена до 2 работни дни, считано от първият работен ден след почивните. ·         Доставката се осъществява с куриерска услуга, предоставяна от куриерска фирма Спиди.

·         Доставката се осъществява в рамките на до 3  работни дни.

·         Доставката се осъществява в работни дни, без фиксиран час.

·         Ако клиентът не бъде открит на посочения от него адрес при първото посещение от куриер, куриерската фирма прави до 2 позвънявания на посочения телефонен номер и насрочва повторна доставка.

·         В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Таймс тауър ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

·         Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

·         При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

·         При разпродажби е възможно доставката да бъде извършена на части.

·         Таймс тауър ЕООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

·         Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Таймс тауър ЕООД.

·         Услугата „Отвори преди да платиш“ се предлага за клиенти на  Таймс тауър ЕООД.

·         При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Таймс тауър ЕООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 

VIII. ДОСТАВКА НА ПОКУПКА НАД 90 ЛВ.

·         При покупки на стойност над 90 лв. (деветдесет лева), осъществени в рамките на едно заявление за покупка, стойността на доставката се заплаща от Таймс тауър ЕООД,  Т.е. доставката е безплатна за Клиента.

·         При невъзможност да се потвърди наличността на продукт от такава покупка, не следва той да се замени с друг,  за да се използва безплатна доставка.

·        

IX. АНУЛИРАНЕ, ВРЪЩАНЕ

1. Клиентът има право да анулира, откаже получаването, върне и замени заявените стоки в изброените случаи, като попълни Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора от Приложение 1 на Общите условия.

2. Клиентът има право да анулира заявената за покупка от него стока преди доставка, когато тя все още не е предадена на куриер и е със статус „обработва се“ като заяви това на e-mail: office@timestower.bg или на телефон: 0889 324 786.

3. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

·         доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

·         цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

·         при нарушена цялост на транспортната опаковка, което е довело до дефект/повреда на поръчания продукт.

В тези случай веднага трябва да бъде подаден сигнал до Таймс тауър ЕООД

4. Клиентът има право да върне / замени доставените, закупени от него стоки при следните условия:

Тел: +359 889 324 786 (На цената на разговор с VIVACOM според тарифния план на абоната)

·         в срок не по-дълъг от 14 календарни дни - без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, както и без да заплаща каквито и да е допълнителни суми, с изключение на разходите за връщане на стоките,

·         При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

·         Заявката за връщане на стоката е подадена писмено (по имейл, през Потребителския профил) или устно (по телефон) в срок не по-дълъг от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на поръчката.

·         Заявката за връщане на стоката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която се възстановява заплатената от клиента сума за стоката.

·         Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Таймс тауър ЕООД – фактура, поръчка или касов бон.

·         В случаи на замяна клиентът съгласува с представител на Таймс тауър ЕООД адресът, на който желае да получи обратно заменената стока.5. Клиентът няма право да върне/замени следните видове стоки:

·         стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

·         стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

·         запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

·         стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; 

X. ВРЪЩАНЕ НА СУМИ

1. Съгласно разпоредбите на ЗЗП, Таймс тауър ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 7 работни дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката, както следва:

·         за анулирани поръчки, ако плащането вече е прието – сумата за платените продукти и сумата за доставка.·         за върнати/заменени продукти по вина на Таймс тауър ЕООД – връща се сумата по отказаните продукти и всички транспортни разходи.

·         за върнати/заменени продукти по желание на Клиента – връща се сумата за отказания продукт и първоначалната доставка. В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ от договора, преките разходи за връщане на стоките се заплащат от Потребителя.

2. Връщане на суми се прави при изпълнени условия от секция „АНУЛИРАНЕ, ВРЪЩАНЕ“

3. Таймс тауър ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

 

IX. ДРУГИ

1. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /http://timestower.bg/ съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

2. Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Таймс тауър ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта. 

Лични данни

·         Приема се, че посочения от клиента имейл при регистрацията му е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че клиента е официално информиран със съдържанието й.

·         ·         При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Таймс тауър ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за законосъобразни цели.

·             Таймс тауър ЕООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, само в съответствие с приложимото право.

·         Таймс тауър ЕООД  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Таймс тауър ЕООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Таймс тауър ЕООД.

·         Таймс тауър ЕООД има право да инсталира на компютрите на потребителите „Бисквитки/ кукита (cookies)“, след изрично съгласие, което Клиентът предоставя при първоначалното посещение на страницата на търговеца посредством бутон „Съгласен съм с използване на „Бисквитки/ кукита (cookies)“. 

Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. По всяко време потребителят има право да оттегли съгласието си за инсталиране на „Бисквитки/ кукита (cookies)“. 

Разкриване на информацията

Таймс тауър ЕООД чрез http://TIMESTOWER.BG/  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

• е получил изричното писмено съгласие на Клиента;• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;. 

Разрешаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Таймс тауър ЕООД съобразно българското законодателство. 

Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг

Уеб сайтът http://TIMESTOWER.BG/ ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на интернет маркетинга с изричното съгласие на потребителя, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж http://timestower.bg/; Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами. 

 

Общи условия онлайн магазин TIMESTOWER
Дамски
Times Tower
Дамски
часовници
Дамски часовници онлайн
Мъжки
Times Tower
Мъжки
часовници
Мъжки часовници онлайн
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!